Närpes 4H

Närpes 4H är en ideell förening som jobbar med barn och unga. Vi ordnar kurser, läger, tävlingar och utfärder. I 4H lär sig barn och ungdomar genom att göra – ”learning by doing” är vårt sätt att förmedla kunskap. I all verksamhet värderar vi samarbete och omtanke om varandra, om miljön och om vår hälsa.

Styrelsen:

Britta Ström, ordförande
Johanna Smith, viceordförande

Övriga styrelsemedlemmar är Annika Asplund, Eva Österberg, Maria Österberg, Alf Risberg, Mikael Ylsöbäck och  Elin Vide.

Suppleanter är Cindy Groop, Laila Österlund, Fredrik Lybäck och Leif Sand

Verksamhetsledare:

Anki Enqvist fungerar som verksamhetsledare för Närpes 4H.

Kontaktuppgifter: Anki Enqvist/ Närpes 4H, Norrviksvägen 92, 64320 Dagsmark.

Telefon: 050-5668485

Mail: ann-katrin.enqvist@fs4h.fi

Back to top of page