Vill du tjäna pengar och få arbetserfarenhet?

Om du är 14 år fyllda har du möjlighet att komma med i 4H:s Sydpol! Vi förmedlar arbetskraft till hushåll, det kan vara att städa, klippa gräs, bära in ved, sköta barn eller djur…..

Du behöver inga förkunskaper, de enda krav vi har är att du är punktlig, artig då du åker till uppdragsgivarna och gör ditt bästa! För utfört arbete får du avtalsenlig lön.

Vill du vara med? Kontakta Anki 050 5668485 så berättar jag mera!

Back to top of page